Laat uw bomen verzorgen door een specialist....

Boomverzorging is een specialisme. Denkt u daarom goed wie u inschakelt om uw bomen te laten verzorgen! Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van bomen. Of het nu gaat om het snoeien, knotten of kandelaberen, planten of kappen van uw bomen, wij hebben het materiaal en het specialisme in huis om de boom op een veilige en verantwoorde manier te verzorgen. Hierbij maken wij gebruik van klimtechnieken of hoogwerkers en als het efficiënter en veiliger is met inzet van een telekraan.
 

Wat betreft de boomverzorging kunnen wij dit onderverdelen in verschillende werkzaamheden:  

Begeleidingssnoei
Deze snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd bij jonge en halfvolwassen bomen, tot de uiteindelijke takvrije stam is bereikt. Ook worden slecht aangehechte takken uit de blijvende kroon verwijderd.

Onderhoudssnoei

Achterstallig of onderhoudssnoei wordt uitgevoerd bij volwassen bomen, waarbij dode en slecht aangehechte takken verwijderd worden. Ook kunnen overlange takken ingenomen worden, en zieke takken verwijderd. De werkzaamheden kunnen afhankelijk van de lokatie klimmend of met een hoogwerker uitgevoerd worden. Verder kunnen er afspraken gemaakt worden i.v.m. het af te voeren of te versnipperen takhout.

Kandelaberen 

Oudere bomen die zware stormschade opgelopen hebben, of door wortelschade, onveilig zijn geworden, worden soms ten onrechte verwijderd. Een optie zou kandelaberen kunnen zijn, hierbij worden de zware gesteltakken op ongeveer 2 a 3 meter uit de hoofdstam afgezaagd, waarna ze weer uitlopen. Hierdoor ontstaat een compacte dichte kroon die minder overlast geeft en waarbij de markante stam behouden blijft. Een gekandelaberde of geknotte boom, dient eigenlijk eens in de 3 tot 5 jaar opnieuw kaal gezaagd te worden, hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe kroon te zwaar wordt en er takken uitbreken.  

Knotten 
Knotten is een rigoureuze ingreep waarbij alle takken worden vewijderd en alleen de hoofdstam overblijft. Niet alle boomsoorten kunnen op hogere leeftijd nog geknot of gekandelaberd worden. Ook is voor het knotten of kandelaberen een vergunning nodig via de gemeente. Als een boom eerder geknot is geweest, is een vergunning (meestal) niet meer nodig.  Voor de boom is elke 3 tot 5 jaar opnieuw knotten het beste. Daardoor wordt elke keer weer voldoende nieuw schot gevormd en is de ingreep niet te groot. Knotten en kandelaberen zijn maatregelen die alleen in de bladvrije periode kunnen worden uitgevoerd.  

Vellen
Als een boom onveilig geworden is, in de weg staat of een andere boom in zijn groei belemmerd, kan er overgegaan worden tot het kappen van de boom. Hiervoor dient altijd een kapvergunning  aangevraagd te worden, voor deze aanvraag dient u rekening te houden met een periode van 6 tot 8 weken. Wij kunnen afhankelijk van de situatie, de boom vellen of uitkleden (in stukken naar beneden halen). Hierbij maken wij gebruik van klimtechnieken of hoogwerkers en als het efficiënter en veiliger is met inzet van een telekraan.